وبلاگ

فاکتور های قیمت گذاری پروژه های نرم افزاری چیست؟

فاکتور های قیمت گذاری پروژه های نرم افزاری چیست؟

برای قیمت گذاری پروژه های نرم افزاری چه فاکتور هایی را باید مد نظر قرار دهیم ؟

یک نرم افزار استاندارد باید با چه ویژگی هایی طراحی و برنامه نویسی شود؟

یک نرم افزار استاندارد باید با چه ویژگی هایی طراحی و برنامه نویسی شود؟

یک نرم افزار استاندارد باید با چه ویژگی هایی طراحی و برنامه نویسی شود تا آینده نرم افزار جهت توسعه را تضمین کند؟

روش تهیه بکاپ در دایرکت ادمین

روش تهیه بکاپ در دایرکت ادمین

چگونه از اطلاعات سایتمان بکاپ یا نسخه پشتیبان تهیه کنیم.