اخبار و بلاگ

هوشمند سازی و سفارش پروژه

بی اجازه کار خوب کن

استارتاپ ها نقش بی بدیلی در رشد و توسعه جوامع در دنیای کنونی ایفا می کنند. خلق اندیشه، کارآفرینی، رشد صنعت گردشگری، کسب و کارهای متنوع و جدید، فناوری های نوآورانه و ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر آن، نقطه عطفی در عرصه اقتصاد به شمار می رود که پنجره جدیدی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باز کرده است تا از این منظر بتوانند سهم بیشتری از توسعه در حوزه اقتصاد دانش بنیان را به دست آورند.

موضوع استارتاپ ها یک پارادایم جدی در شیوه کسب و کار و سبک زندگی جامعه شهری محسوب می شود که این بروز و ظهور هوشمند سازی، مرهون فضای مجازی و اینترنتی زندگی شهری است که البته با استقبال چشمگیری در اکثر کلانشهرها رو به رو می شوند. مسیر ظهور، بروز و کارآمدی استارتاپ ها، حالا روند پرشتابی را طی می کند که آنها را از الزامات شهر هوشمند قرار می دهد.

حمل و نقل هوشمند می بایست یکی از نخستین گامها در جنبش شهر هوشمند باشد. این حوزه می تواند مواردی چون نظارت بر الگوهای ترافیکی، نواحی پیاده رویی بسیار پر رفت وآمد، ایستگاه های مترو، هماهنگ سازی زمان های توقف و حرکت قطارها و بسیاری موارد دیگر را شامل شود. اینکه یک طرح آغازگرانه مربوط به شهر هوشمند می بایست کارش را با حمل و نقل هوشمند شروع کند زمانی آشکارتر می شود شهر میزبان یک رویداد بزرگ است، رویدادی که باعث تشدید دغدغه های ترافیکی و امنیتی می گردد.

حمل و نقل هوشمند می تواند در عین بهبود هوشیاری سراسری نسبت به وضعیت، باعث ارتقاء تعامل پذیری و توانایی به اشتراک گذاری سریع اطلاعات نیز بشود. حمل و نقل هوشمند رویکردی کل نگرانه در قبال مدیریت ریسک دارد چرا که آمادگی شهرها برای موقعیتها را تقویت می کند. موقعیتهایی نظیر ورود بدون بلیط به ایستگاه مترو، موارد اضطراری پزشکی، انسداد خطوط ریلی و سایر انواع رویدادهای اختلال زا. برخی شهرهای بزرگ پیش از اینها گامهایی در جهت تقویت هوشمند سیستمهای حمل و نقلشان برداشته اند.

شرکت گروه تخصصی نت افزار ایساتیس "گتنا" با مدیریت مهندس منصوری راد فریلنسر توسعه دهنده وب در طرح کسب و کارهای اینترنتی و برون سپاری پروژه های نرم افزاری و اپلیکیشن در ایران هستند که شما دوستان عزیز می توانید از طریق شماره واتساب 09174734146 و یا در اینستاگرام getnanet@ ارتباط برقرار کنید.

نوشته شده: گتنا