اخبار و بلاگ

گتنا چه پروژه هایی را اجرا کرده است؟

1. پروژه سمتاب خراسان جنوبی جهت تنظیم بازار با بیش از 200 هزار متقاضی و 700 کاربر 2. پروژه بهین یار سامانه بازاریابی صنایع و معادن 3.پروژه مناقصه و مزایده بین کارفرما و پیمانکار 4.پروژه کلاب مدیریت مشتریان 5.پروژه بازارچه آنلاین جهت حذف دلال برای محصولات کشاورزی 6.پروژه مدیریت ایمیل با تماس تلفنی 7.سامانه مدیریت محتوای مرکز رشد واحدهای فناوری فسا 8.سامانه مدیریت محتوای گتنا 9.سامانه آموزش آنلاین مجازی

شرکت گتنا مجری پروژه های مقایس پذیر