اخبار و بلاگ

کوچینگ در اجرای برنامه

اجرا کردن برنامه ی خود هر چند متوسط باشد.

گاهی آنقدر درگیر طرح و برنامه می شویم که یادمان می رود باید روزی آن را اجرا کنیم، می خوانیم و اطلاعات جمع می کنیم و می نویسیم! اما در آخر اجرا کردن پروژه را به عقب می اندازیم!

اگر یک برنامه متوسط داشته باشیم و اقدام به اجرای عملی شود بهتر آن است که یک برنامه کامل داریم اما موفق به اجرای آن نیستیم. به محض عملی کردن برنامه متوسط، انگیزه ما برای ادامه راه بیشتر می شود و بی شک هر برنامه ای در حین اجرا نیاز به بازنگری دارد، پس نیاز نیست بیش از آن منتظر بهترین برنامه باشیم.

چه در مورد خودتان و چه در مورد برنامه های کاریتان تا تبدیل به اقدام نشود هیچ تغییری یا نتیجه ای چه خوب و چه بد حاصل نخواهد شد.